Privacy

Algemeen

Spywaretips.nl bewaart en gebruikt geen enkele gegevens die worden opgegeven. Wanneer er wel persoonsgegevens worden opgeslagen, wordt dit nadrukkelijk vermeld. De gegevens die worden opgeslagen worden niet gebruikt en niet verstrekt aan derde partijen.

Derde partijen

Spywaretips.nl kan door het gebruik van cookies informatie van deze website verzamelen en analyseren (hits, pagina, domeinnaam en de duur van sessie op onze site). Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze pagina op uw harde schijf plaatst. Mocht u onverhoopt de cookies willen blokkeren, dan heeft u de mogelijkheid om in uw browserinstellingen deze cookies te blokkeren.

Cookies

De advertenties die zichtbaar zijn op onze pagina's worden geplaatst door Google, zij maken gebruik van DART cookies die ervoor zorgen dat u gepersonaliseerde advertenties te zien krijgt op basis van bezoeken aan deze en andere websites. Deze verklaring is alleen van toepassing op deze website en geldt niet voor derde (externe) partijen die gelinkt zijn met onze website.

Wijzigingen Privacy Verklaring

Spywaretips.nl is te allen tijde gerechtigd om aanpassingen te doen in de Privacy Verklaring. Wij willen u vragen om deze pagina met enige regelmaat te lezen, waardoor u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Voor eventuele vragen over deze privacy verklaring of onze website kunt u met ons in contact komen via het kopje contact.

Disclaimer

Onderstaande disclaimer is van toepassing op de website direct onder beheer vallend van Spywaretips, zijnde spywaretips.nl aan verschillende content-afnemers.

Het basisprincipe is dat u NIET moet vertrouwen op de informatie of opinies die u op deze site leest, maar dat u datgene wat u leest als uitgangspunt gebruikt bij het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de beste bescherming tegen virussen, hackers en andere ongewenste indringers op uw computersysteem. 

U kunt dan voor uzelf beoordelen wat de waarde is van de informatie die op deze site wordt gedeeld. Wij adviseren u om altijd een automatiseringsexpert te raadplegen voor een optimale bescherming van uw computersysteem. Enkel het raadplegen en reageren op informatie op/of van Spywaretips.nl kan nimmer voldoende bescherming geven. 

Spywaretips.nl biedt u geen enkele garantie met betrekking tot de informatie of opinies die op haar site worden aangeboden, met inbegrip van de waarheidsgetrouwheid, betrouwbaarheid of volledigheid van deze informatie of deze opinies. De artikelen, columns en overige features dienen niet te worden beschouwd als een vaststaand feit of advies, en het bestaan ervan houdt evenmin in dat Spywaretips de keuze voor bepaalde actie (lees: defensieve maatregel) onderschrijft. De handelwijze van een computersysteembeheerder dient te worden gebaseerd op individuele omstandigheden en u bent verantwoordelijk voor uw eigen beslissingen hieromtrent.

Spywaretips.nl is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van Spywwaretips.nl en de ontvangen e-mailberichten veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten zijn schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service. In geen enkel geval zullen Spywaretips.nl, zijn werknemers en zijn kapitaalverschaffers aansprakelijk zijn voor schade geleden door, door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van Spywaretips.nl . Spywaretips.nl zijn werknemers en zijn kapitaalverschaffers zijn niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van Spywaretips.nl , ook niet als Spywaretips.nl op de hoogte is gesteld van deze mogelijkheden. Spywaretips.nl is ook niet aansprakelijk indien haar site, server en andere toebehoren door derden worden misbruikt (lees; gehackt) om informatie te verstrekken welke niet bedoeld is als waarschuwing.

TIPS

  • Spyware is iets wat vaak gevonden wordt op apps die te vinden zijn op iOS en Android. Daarbij kan spyware uitermate goed zijn gang gaan op Google's Android besturingssysteem. Google is constant bezig met het verwijderen van apps die geïnfecteerd zijn met het spyware virus. Let dus goed op welke applicaties je op je telefoon of electronica installeert.
  • Maak gebruik van andere browsers. Microsoft Internet Explorer is de browser die het meest gevoellig is voor spyware aanvallen.
  • Maak gebruik van een pop-up blokkering. Deze pop-ups met advertenties kunnen namelijk ook diverse codes en virussen bevatten die schadelijk zijn voor jouw computer. Door de blokkering wordt de pop-up niet geopend en blijft jouw computer veiliger.
  • Open geen e-mails van onbekende afzenders. Ook bijlages die niet duidelijk voor jou zijn of niet vertrouwd aanvoelen, moet je niet openen.
  • Krijgt u een onverwachte vraag op uw scherm? Antwoord dan altijd met 'nee'.
  • Wees voorzichtig met het downloaden van gratis software.
  • Onverwachte dialoogvensters die vragen of je een bepaald programma of andere taak wilt uitvoeren, is een teken dat er iets van een virus of spyware bij kan zitten. Klik daarom altijd op het kruisje of op annuleren.

VIRUSSCANNERS

AVG

Bezoek
© Spyware tips 2024 / Privacy en Disclaimer / partners / Sitemap